ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατηγορία

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ 19,90€ ΚΑΙ ΑΝΩ

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ως καταναλωτές , έχετε στη διάθεσή σας, προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέραν του άμεσου κόστους των 10,00 ευρώ επιστροφής των προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994.

Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος.

Αν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε σας επιστρέφουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Την ίδια στιγμή, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας επιστρέψετε τα αγαθά, μέσα στη αρχική τους συσκευασία, στην κατάσταση που τα παραλάβατε (μή ανοιγόμενα), χωρίς αδικαιολόγητη μείωση της αξίας τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Άρθρα για το Παιδί και το Παιχνίδι!

Περισσότεραe-genius.gr ...intelligent web software